Wie komt in aanmerking voor sociale energie efficiëntie premies?
Wat zijn sociale energie efficiëntie premies?
 
Sociale energie efficiëntie premies

Wie komt in aanmerking voor sociale energie efficiëntie premies?

 • Beschermde afnemers (personen die genieten van sociaal tarief voor gas en elektriciteit)
 • LAC (afnemers die een uitnodiging ontvangen voor de Locale Advies Com-missie in het kader van een verzoek van de netwerkbeheerder tot afsluiting van de elektriciteit- of aardgastoevoer)
 • Aardgas budgetmeter (personen die het recht op minimumlevering van aardgas via de budgetmeter kregen toegewezen)
 • RVV of OMNIO (personen die recht hebben op een verhoogde tege-moetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering)
 • Schuldenregeling (personen die in schuldbemiddeling of collectieve schuldbemiddeling zijn)
 • OCMW-begeleiding (personen die sociaal of budgettair begeleid worden)
   
 • Bescheiden inkomen (personen met jaarlijks bruto inkomen lager dan € 30.060
   
 • SVK (sociale huurders via een sociaal verhuur kantoor)
   
 • Gezinnen met een actieve budgetmeter


 
 
Sociale energie efficiëntie premies

Wat zijn sociale energie efficiëntie premies?

Indien tijdens een energiescan wordt vastgesteld dat, in een huurwoning, nog geen dak- of spouwmuurisolatie aanwezig is of er nog geen hoogrendementsbeglazing is, kan een dossier worden opgestart in het kader van de sociale energie efficiëntie premies. 

Deze premies zijn er voor verhuurders die 1 of meerdere van hierboven vermelde investeringen wensen uit te voeren.  De Energiesnoeiers vragen een offerte op, bekijken deze met de eigenaar en wanneer die akkoord is, vragen we de premie aan.  Van zodra we hiervoor de goedkeuring krijgen, kunnen de werken ingepland worden.  Na de uitvoering wordt de premie rechtstreeks aan de aannemers gestort die het bedrag dan van de factuur kan aftrekken.  Op deze manier krijgt de verhuurder enkel nog een factuur waar de premie reeds van afgetrokken is.

Ook deze dienst wordt gratis aangeboden door de Energiesnoeiers.

Eén van de voorwaarden is het schriftelijk engagement van de eigenaar om:

 • de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden;

 • om het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode;

 • een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren.

Bij deze kwetsbare huurders (zelfde doelgroep als de ‘prioritaire doel-groep’ voor energiescans, behalve sociale huisvesting) wordt voorafgaand steeds een energiescan uitgevoerd.

Voorbeeld: een dak van 100 m² wordt geïsoleerd

kostprijs isolatiewerken aannemer
                                                         3.000 €
dossierkost energiesnoeiers
                                                            250 €
totaalkost
                                                         3.250 €
premie sociale dakisolatie netbeheerder
                                                       - 2.300 €
factuurbedrag
                                                           950 €
belastingvoordeel 30 %
                                                         - 285 €
kostprijs investering
                                                           665 €

 

In dit voorbeeld krijgt de eigenaar een factuur van € 950 van de projectpromotor. Hiermee kan hij de belastingvermindering aanvragen.

  
 
 
 
Al onze Kringwinkels zijn tijdens de openingsuren bereikbaar via één telefoonnummer:

015/23.73.93


Al de Kringwinkels van vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen zijn geopend:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur
 • (de winkel in Heist-op-den-Berg is ook op zondagvoormiddag open vanwege de grote rommelmarkt in de nabije omgeving -
  opgelet: deze winkel is op maandagvoormiddag gesloten)


 • Voor algemene vragen over onze winkels kan je een mail sturen naar info@dekringwinkelzuiderkempen.be
   
   
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
   
  Naam:
  Email:
     
   
   
   
  Geen veilingen gevonden
  Klik hier
   
   
   
   De Kringwinkel Zuiderkempen - tel:015/23 73 93.
   
  invulformulier ophaling goederen